V neděli 12. března od 9 hodin se koná VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE naší organizace.

Výroční členská schůzce se koná v divadelním sále Sokolovny Choceň.

Účast je povinná! (neúčast je možné omluvit pouze písemně nejpozději v den konání schůze).
Neomluvená účast = 3 hodiny brigádnické povinnosti navíc.­‌

Pro registraci přítomnosti si každý donese svůj brigádnický list.