Každý člen MO ČRS Choceň musí splnit tyto své povinnosti:

 • Včas odevzdat řádně vyplněné a vysčítané přehledy o úlovcích s počtem docházek!
  • mimopstruhová povolenka, malá voda a brigádnický list musí být odevzdané do 15. 1. (kdo si chce koupit povolenku při 1. vydávání, musí vše odevzdat do 31.12.)
  • pstruhová povolenka musí být odevzdaná do 15. 12. resp. 15. 1. v případě platnosti povolenky do konce roku (kdo si chce koupit povolenku při 1. vydávání, musí povolenku včetně brigádnického listu odevzdat do 31.12.)
 • Každý rok odpracovat 10 brigádnických hodin. Neodpracované hodiny je možné zaplatit. 1 brigádnická hodina = 150 Kč (brigádnická povinnost platí pro členy ve věku 17 – 63 let).
  • neodpracované brigádnické hodiny se platí při 1. a 2. vydávání povolenek, po tomto termínu pouze u Josefa Pávka (T. N. Kautníka 1365 – tel. 731 574 505)
 • Brigádnické listy a povolenky se odevzdávají do schránky, která je na vratech garáže našeho areálu u tenisových kurtů, u náhonu řeky (U Hřiště 1825), nebo poštou na adresu: Vladimír Dušek (Ostrovní 1218, 565 01  Choceň; tel. 603 786 513)
 • Do 30. dubna zaplatit členskou známku!
  • členské známky zakoupíte při 1. nebo 2. vydávání povolenek. Po tomto termínu u jednatele Josefa Pávka (T. N. Kautníka 1365 – tel. 731 574 505) s poplatekm 10 Kč a to pouze v pondělí od 8 do 16 hod
  • Kdo si nezakoupí členskou známku do konce dubna, ruší své členství v organizaci.
 • Účast na výroční členské schůzi
  • neúčast musí být omluvena písemně!
  • neomluvená neúčast = 3 brigádnické hodiny navíc.
 • V případě špatně vyplněného sumáře úlovků a docházek nebude členovi vydána povolenka při prvním vydávání povolenek! Povolenka bude vydána až při druhém vydávání, nebo po tomto termínu u V. Duška s poplatkem 100 Kč! (Toto opatření je z důvodu neustále špatně vyplněného sumáře některými členy. Vysčítány musí být všechny revíry! Tzn. i ty, které jsou bez úlovku, doplněné o počet docházek s celkovým počtem chycených ryb a jejich váhou.)