Pro vydání povolenky k lovu ryb je nezbytné vlastnit rybářský lístek.

Rybářský lístek vydává pověřený obecní úřad v místě trvalého bydliště.
K získání rybářského lístku je nutné prokázat se osvědčením o úspěšném absolvování zkoušek ze znalosti ryb a rybářského řádu.

Pokud již jste držitelem rybářského lístku u kterého vám končí (nebo skončila platnost), k vydání nového rybářského lístku vám postačí právě starý rybářský lístek.

Pokud se chcete stát rybářem, pro vykonání zkoušky a získání osvědčení pro vydání rybářského lístku kontaktujte jednatele MO ČRS Choceň Josefa Pávka na tel.: 731 574 505

Od 1. 11. 2017 je v platnosti novela zákona o správních poplatcích (zák. č. 634/2004 Sb.), která mimo jiné upravuje také poplatek za vydání nebo prodloužení rybářského lístku (položka 14).

Ceny rybářských lístků
Doba platnosti
30 denní 200 Kč
roční 100 Kč
roční do 15 let* 50 Kč*
3 letý 200 Kč
3 letý do 15 let* 100 Kč*
10 letý 500 Kč
10 letý do 15 let 250 Kč*
na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let* 1 000 Kč
na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let** 500 Kč**

 

* Poplatek za vydání rybářského lístku pro osoby mladší 15 let (žákům) nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

** Poplatek za vydání rybářského lístku pro osoby starší 15 let (žákům) nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.