Mimopstruhový revír ČRS  451 064  Orlice Tichá 2

 

MO ČRS Choceň 18 km 15 ha
Od vakového jezu bývalého mlýna v Číčové až k ocelovému silničnímu mostu v Pelinách. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Chráněné rybí pásmo v Číčové od vtoku do slepého ramene (horní nádrž) až po požerák a od vakového jezu po výtok z MVE na pravém břehu mezi řekou a nádrží – vyznačeno tabulemi.

V Chocni od prvních karetkových stavidel až po čtvrtá karetková stavidla (u kamenů) je vyhlášeno muškařské pásmo – vyznačeno tabulemi. Na muškařském pásmu osoba provádějící lov smí lovit tři dny k kalendářním týdnu. Do povolenky k lovu odd. II. se do kolonky podrevír napíše písmeno M. Při každém otevření karetek je zákaz rybolovu na celém muškařském pásmu.

V Chocni po celou dobu otevření spodního válcového jezu – zákaz rybolovu mezi válcovými jezy, včetně celého městského náhonu. Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.