O nás

Dne 20.května 1885 nabyl platnosti zákon z 9.října 1883 o některých opatřeních ku zvelebení rybářství. Podle něho nařizuje okresní hejtman choceňskému starostovi, že nikdo nesmí ryby loviti, kdo není opatřen lístkem rybářským.

Lístek rybářský vydává se vždy na jméno a sice:

Majetníkům nebo nájemcům rybářského práva od c.k. okr. hejtmanství.
Třetím osobám, tudíž hostům a pomocníkům od majetníků nebo nájemníků práva rybářského.
Lístky pro hosty a pomocníky vydává c.k. berní úřad jen tomu, kdo vykáže lístkem rybářským coby vlastník nebo nájemce práva rybářského.

Dále se starostovi připomíná, aby v obci obvyklým způsobem prohlásiti dal vydaná ustanovení o době hájení ryb dovolených chytati, jakož i o trestech za přestupky rybářského zákona a činí ho odpovědným za dodržování zákona.

Trvalo však několik let, než se zákon vžil.
Obec proto uvítala počin několika nadšenců, kteří chtěli založit první samostatnou rybářskou organizaci v Chocni.

Roku 1887 byly provedeny přípravy k založení klubu a na podzim byl ustaven pod názvem
“Spolek přátel rybářství v Chocni”

Jeho členové vybrali mezi sebou peníze na počáteční činnost a za 14 zlatých 5 krejcarů najali právo na rybolov v Tiché Orlici od mostu v Pelinách až k postolovskému mostu.
Na jaře roku 1888 zahájil spolek čilou činnost. Proto lze rok 1888 právem požadovat za začátek organizovaného rybářství, péče i chovu ryb a sportovního rybolovu v Chocni.

adresa:

MO ČRS CHOCEŇ
U Hřiště 1825
565 01  Choceň

Předseda:
Jaroslav Honza
tel.: 603 254 860

Jednatel:
Pávek Josef
tel.: 731 574 505

Hospodář:
Lásko František
tel.: 739 032 387

Vedoucí rybářské stráže:
Zdeněk Heller
tel.: 731 598 100

 

E-mail: rybari.chocen@gmail.com
web: www.rybari-chocen.cz