V neděli 10. března od 9 hodin se koná VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE naší organizace.

Výroční členská schůzce se koná v divadelním sále Sokolovny Choceň.

Účast je povinná! (neúčast je možné omluvit pouze písemně nejpozději v den konání schůze).

Neúčast je možné omluvit pouze písemně nejpozději v den konání schůze těmito způsoby:

  • poštou na adresu: U Hřiště 1825, Choceň 565 01
  • na náš  e-mail: rybari.chocen@gmail.com
  • do schránky, která je na vratech garáže našeho areálu u tenisových kurtů u náhonu řeky (U Hřiště 1825, Choceň 565 01)
  • do schránky, která je u vchodu našeho nového zařízení v pravém křídle bývalé Lesní správy (Pernerova 75, Choceň 565 01)
  • přímo na výroční členské schůzi, před jejím zahájením

Po ukončení výroční členské schůze nebude brán na omluvenky zřetel.

Neomluvená účast = 3 hodiny brigádnické povinnosti navíc.­‌

Pro registraci přítomnosti si každý donese svůj brigádnický list.