Cena povolenky na Orličan:

Povolenka na Orličan
Člen MO ČRS Choceň
dospělí 650 Kč
mládež 16 – 18 let 650 Kč
děti do 15 let 150 Kč

 

Rybářský řád na vodní nádrži Orličan

ČRS MO Choceň – malá voda č.r. 471 764

Výkon rybářského práva a sportovní rybolov bude prováděn na této nádrži dle tohoto řádu s odkazem na zákon 99/2004 Sb. a vyhlášky 197/2004.

Na vodní nádrži Orličan platí pouze speciální místní povolenky vydávané ČRS MO Choceň!

Lov ryb je povolen od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Od 1. 11. 2023 je zákaz lovu kapra. V tomto období je povolen pouze lov dravců (štika, candát, okoun, pstruh duhový) přívlačí či na živou nebo mrtvou rybku.

Zákaz přivlastňování ryb nedosahující nejmenší stanovené délky:

Druh ryby Stanovená délka
amur bílý 60 cm
candát obecný 50 cm
štika obecná 55 cm
kapr obecný 40-65 cm (nad 65 je hájen)
lín obecný 30 cm
pstruh duhový 30 cm

 

Sumec velký – bez míry, lov povolen celoročně, povolena bójka i vyvážení.

Jeseter hájen celoročně.

Ostatní ryby jsou hájeny dle rybářského řádu.

Doba lovu dle rybářského řádu.

 

 • Na tomto revíru je povolen rybolov pouze 3x týdně.
 • Lovící je povinen zapsat před započetím lovu do Přehledu o úlovcích datum a č. revíru.
 • Při ponechání si ušlechtilé ryby, která má stanovenou míru, zapsat druh a míru a rybolov ukončit.
 • Při nepřisvojení žádného úlovku řádek proškrtnout.
 • V jednom dni si lovící může ponechat 1 ks ušlechtilé ryby a ostatní druhy ryb do váhy 7 kg, včetně těch, které byly uloveny před ušlechtilou rybou.
 • Čeřínkování zakázáno.
 • Po ulovení 20 ks ušlechtilých ryb a jejich ponechání končí platnost této povolenky. Je však možnost zakoupit si novou.
 • Zákaz rybolovu z louky od Dvořiska.
 • Na zvláštní povolení, vydané hospodářem MO ČRS Choceň, nebo vedoucím rybářské stráže, lze lovit pouze sumce velkého 3x týdně 24 hod.
 • Lovící je povinen dodržovat naprostý pořádek, vše po sobě uklidit a odnést.
 • Zákaz manipulace se stromy a větvemi ve vodní nádrži ve chráněném rybím pásmu.
 • Zákaz nahazování do chráněného rybího pásma (označeno cedulemi).
 • Zákaz rozdělávání ohňů.
 • Motorová vozidla rybářů včetně malých motocyklů budou parkována pouze na vyhrazených parkovištích!
 • Zákaz používání rybářských přístřešků a stanů.
 • Kontrolu nad dodržováním těchto pravidel budou provádět členové rybářské stráže a výboru MO ČRS Choceň.

Vedoucí rybářské stráže:

Zdeněk Heller    tel.: 731 598 100