Jak se stát rybářem?

 

Přihlášky nových členů MO ČRS Choceň vyřizuje jednatel Josef Pávek; tel. 731 574 505

Pro vydání první povolenky k lovu ryb udicí je nutné složit test rybářských znalostí (o termínu nejbližšího školení a testů se informujte u Josefa Pávka). Osvědčení o vykonání testu je nutné k vydání státního rybářského lístku na odboru životního prostředí městského úřadu v místě bydliště.

S platným rybářským lístkem je pak možné si koupit povolenku k lovu ryb udicí pro příslušné revíry.

V případě mladých rybářů do 15 let je pro získání rybářského lístku a vydání povolenky nutné absolvovat rybářský kroužek. Pro přihlášení do rybářského kroužku kontaktujte Jana Čulíka; tel.: 602 488 898.