vzhledem  k nejasnostem ve výkladu, kdy ministerstvo 4. března odstranilo větu o nařízení pouze na území obce, máme dnešní aktuální vyjádření:

Stále platí omezení lovu ryb pouze na území obce!
Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/rybareni-rybnikarstvi-a-myslivost-od-1-3.html
(aktuální k 5. 3. 2021)

a opět další aktualizace 🙁
rybáři už nesmí lovit mimo dobu povoleného vycházení

Výkon rybářského práva: 

Individuální lov ryb na udici v rybářských revírech je povolen pouze na území katastru obce v místě trvalého pobytu či bydliště sportovního rybáře v době od 5:00 do 20:59 hod.

Výkon rybářského práva v rybářských revírech jako např. zarybňování, hospodářská činnost na revírech, a další činnosti, které nelze odložit, nejsou omezeny.

Rybníkářství:

Individuální lov ryb na udici v rybníkářství je povolen pouze na území katastru obce v místě trvalého pobytu či bydliště sportovního rybáře v době od 5:00 do 20:59 hod.

Výlov rybníka a další hospodářské činnosti, která nesnesou odkladu (např. oprava a údržba rybníka a rybničního zařízení) nejsou omezeny.

Výkon funkce rybářské stráže:

Tato stráž je výkon činnosti sloužících k zajištění vnitřního pořádku a není tedy omezena.

Zkoušky v rybářství:

Tyto zkoušky (rybářský hospodář, rybářská stráž) není možné po dobu trvání krizových opatření pořádat, vyjma zkoušky pro ověření kvalifikačních předpokladů pro získání rybářského lístku pořádané distanční formou (online).

zdroj: https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/rybareni (aktuální k 5. 3. 2021; 16 hod)