Výlov Obora

Výlov rybníku Obora je pro rybáře každoročním svátkem. Do revíru jsou z Obory vysazovány metráky kaprů obvykle velikosti 2-3 Kg. Štiky v obvyklé velikosti 1,5 – 2 Kg a lín ve velikostech nad 30 cm. Ryby, které nejdou do revíru jsou připraveni na vánoční prodej.